سوالات رانندگی کالیفرنیا

جریمه مضاعف

با توجه به افزایش تلفات و ...
سوالات رانندگی کالیفرنیا

رانندگان پرخاشگر

  رانندگی پرخاشگرانه باعث ...
پیچ

پیچها

در پیچ ها نیروی گریز از مرکز ...
speeding criminal charge1 e1662010604105

سرعتهای ترافیک

احتمال رویداد تصادفهای جادهای ...
سوالات رانندگی کالیفرنیا

آب روی جاده

هنگامی که مقدار اب روی جاده ...
first rain

جاده های لغزنده

  با دیدن اولین نشانه باران ...
تند باد ها

تند باد ها

  بادهای شدید به هنگام رانندگی ...
برف یا باران

رانندگی در باران یا برف

وقتی ترافیک سنگین یا آب و هوای ...
clean

تمیز نگاه داشتن پنچره و ا

  توقفهای ترافیکی توسط نیروهای ...
سوالات رانندگی کالیفرنیا

ایمنی تایر

  یکی از مهمترین مؤلفه های ...
رانندگی سبز

رانندگی سبز

رانندگی سبز و یا رانندگی ...
دود

خطرات دیگر

تمامی وسایل نقلیهای که از سوخت ...
سوالات رانندگی کالیفرنیا

هنگام توقیف پلیس

حضور مامور را با روشن کردن ...
منحرف شدن از جاده

منحرف شدن از مسیر

  اگر چرخهای شما از مسیر منحرف ...
سوالات رانندگی کالیفرنیا

لغزیدن هنگام سرعت گرفتن

لغزیدن هنگام شتاب گرفتن هنگامی ...
gas pedal

خرابی پدال گاز

  اگر پدال گاز گیر کرد به صورت ...
engine on off switch1

قفل فرمان

هرگز سوئیچ خودرویی که در حال ...
سوالات رانندگی کالیفرنیا

علل تصادفات

  اصلیترین علل تصادفات این ...
سوالات رانندگی کالیفرنیا

تصادف کردن

  اگر تصادف کردید:– باید ...
سوالات رانندگی کالیفرنیا

گزارش تصادف

  در صورت تصادف، مراتب را طی ...
سوالات رانندگی کالیفرنیا

در مسیرهای راه آهن

  اگر خودروی شما در مسیر راه ...
دید

دید راننده

به منظور رانندگی بیخطر باید ...
شنوایی راننده

شنوایی راننده

  صدای بوق، آژیر یا صدای تایر ...
خواب آلود

خستگی یا خوابآلودگی

  خستگی یا خواب آلودگی ممکن ...
سوالات رانندگی کالیفرنیا

مصرف دارو

  به خاطر داشته باشید که کلیه ...
پرخاشگر

احساسات

احساسات میتوانند بر نحوه ...
راپور دکتور

گزارش پزشکان

  پزشکان و جراحان موظفند ...
سوالات رانندگی کالیفرنیا

اجرای مستقیم

هنگام رانندگی در کالیفرنیا شما ...
مسئولیت مالی

مسئولیت مالی

  قانون مسئولیت مالی اجباری ...
سوالات رانندگی کالیفرنیا

مقررات مربوط به بیمه

  قانون میگوید در زمان رانندگی ...
جریمه

جریمه شدن

  اگر پلیس شما را متوقف و به ...
سوالات رانندگی کالیفرنیا

فرار از پلیس

  راننده هر وسیله نقلیهای در ...
سوالات رانندگی کالیفرنیا

تعلیق یا لغو

  در صورتی که تعداد تخلفات ...
دیوار نویسی

تخریب/دیوار نویسی &;

قانون کالیفرنیا به دادگاهها ...

No post found