دوستان نهایت گرامی خوش آمدید

* از این که امتحان پیش جواز (پرمت) به فارسی ایرانی است، نهایت کوشش کردیم سوال ها را به فارسی ایرانی آماده کنیم تا در حین امتحان مشکل تفهیم کلمات و اصطلاحات نداشته باشید.

* اگر با اشتباهات تکنیکی یا اشتباهات املایی رو برو می شوید لطفاً ایمیل کنید یا از طریق پیامک وب سایت به تماس شوید.

* بعد از اشتراک به برنامه های ماهوار، اگر سوالات همه باز نشوند، لطفاً از کاربر خارج شوید و مجددا وارد کاربر شوید، در صورت تداوم مشکل ایمیل کنید یا از طریق پیامک وب سایت به تماس شوید.

* این سایت را به آن عده اشخاصی که انگلیسی درست نمی دانند توصیه کنید.

* عضویت ها در ختم معیاد لغو میشوند یعنی ماه بعدی عضویت فعال نمی شود و نه هزینه خودکار اعمال می شود. اگر بیشتر عضویت ضرورت دارید باید دوباره خود شما عضویت بگیرید.

* این وب سایت با هزینه هنگفت و صرف اوقات زیاد طراحی شده است و محتویات این وب سایت به مراتب ارزش بیشتر از هزینه ماهوار دارد، پس لطفاً محتویات این وب سایت را نسخه برداری نکنید تا بتوانیم بالای کیفیت محتویات این وب سایت و سایت های فارسی دگر کار کنیم.

شکر از حمایت تان

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است
به بالای صفحه بردن