کارگران جاده و منطقه در دست تعمیر

کارگران جاده و منطقه در دست تع

عالئم و پیامها در مورد وجود کا ...
مناطق دارای جریمه مضاعف

مناطق دارای جریمه مضاعف

با توجه به افزایش تلفات و جراح ...
راه را باز کنید و از سرعت خود بکاهید

راه را باز کنید و از سرعت خود

راه را باز کنید و از سرعت خود ...
وسایل نقلیه دارای بارهای خطرناک

وسایل نقلیه دارای بارهای خطرنا

وجود تابلوی لوزی شکل روی کامیو ...
بررسی راه بندانها

بررسی راه بندانها

تغییرات کوچک در عادتهای رانندگ ...
برخورد با رانندگان پرخاشگر

برخورد با رانندگان پرخاشگر

رانندگی پرخاشگرانه باعث مشکالت ...
خودرو خود را قابل رویت کنید

خودرو خود را قابل رویت کنید

نقاط کور راننده در تصویر صفحه ...
وضعیت جاده چگونه است

وضعیت جاده چگونه است

هر چه سرعت شما بیشتر باشد کنتر ...
پیچها

پیچها

در پیچ ها نیروی گریز از مرکز ش ...
سرعتهای ترافیک

سرعتهای ترافیک

احتمال رویداد تصادفهای جادهای ...
آب روی جاده

آب روی جاده

هنگامی که مقدار اب روی جاده زی ...
جادههای لغزنده

جادههای لغزنده

با دیدن اولین نشانه باران سرعت ...
بادهای قوی

بادهای قوی

بادهای شدید به هنگام رانندگی ب ...
رانندگی در مه یا دود سنگین

رانندگی در مه یا دود سنگین

توصیه میشودکه در هر حالتی از ر ...
رانندگی تحت شرایط تابش نور شدید خورشید

رانندگی تحت شرایط تابش نور شدی

تابش نور شدید خورشید به هنگام ...

Farsi DMV California driving Test, Quiz, Articles & Videos

15 / 100

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: امتیاز نسخه برداری محفوظ است
به بالای صفحه بردن