همیش رایگان
$۰.۰۰

·        ۴۰ سوال آزمون آسان

·        ۲۰۰ سوال آزمون متوسط

·        ۲۰۰ سوال آزمون مشکل

·        امتحان پیش جواز(پرمت)

·        مقالات

·        ویدیو های آموزشی

·        ویدیو های پشت فرمان

·        حمایه و رفع مشکل فنی

یک ماهه
$۴.۹۹

·        ۲۰۰ سوال آزمون آسان

·        ۲۰۰ سوال آزمون متوسط

·        ۲۰۰ سوال آزمون مشکل

·        امتحان پیش جواز(پرمت)

·        مقالات

·        ویدیو های آموزشی

·        ویدیو های پشت فرمان

·        حمایه و رفع مشکل فنی

سه ماهه
$۱۱.۹۹

·        ۲۰۰ سوال آزمون آسان

·        ۲۰۰ سوال آزمون متوسط

·        ۲۰۰ سوال آزمون مشکل

·        امتحان پیش جواز(پرمت)

·        مقالات

·        ویدیو های آموزشی

·        ویدیو های پشت فرمان

·        حمایه و رفع مشکل فنی

شش ماهه
$۱۷.۹۹

·        ۲۰۰ سوال آزمون آسان

·        ۲۰۰ سوال آزمون متوسط

·        ۲۰۰ سوال آزمون مشکل

·        امتحان پیش جواز(پرمت)

·        مقالات

·        ویدیو های آموزشی

·        ویدیو های پشت فرمان

·        حمایه و رفع مشکل فنی

9 / 100

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!
به بالای صفحه بردن
California Farsi DMV

FREE
VIEW