در پیچ ها نیروی گریز از مرکز شدیدی بر وسیله نقلیه وارد میشود و نیروی وارده به ویژه در جادههای لغزنده خطرات جانی بالقوهای دارد. باران، گل و الی، برف، یخ و سنگ ریزه از عوامل لغزندگی جاده میباشد. اگر عالیم محدودیت سرعت قبل از پیچ نصب نشده باشد، شما باید تندی پیچ را تخمین زده و سرعت وسیله نقلیه را بر اساس ان تنظیم کنید. قبل از رسیدن به پیچ از سرعت خود بکاهید چرا که دید کافی نسبت به جاده و وسایل نقلیه رو به رو ندارید )وسایل نقلیه متوقف، صحنه یک تصادم و غیره(. توجه داشته باشید که ترمز کردن در هنگام عبور از پیچ ممکن است باعث لیز خوردن وسیله نقلیه شود.

22 / 100

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: امتیاز نسخه برداری محفوظ است
به بالای صفحه بردن