هر چه سرعت شما بیشتر باشد کنترل کمتری روی خودروی خود خواهید داشت. بجای رانندگی در سرعت قانونی تعیین شده، سرعت رانندگی خود را با شرایط جاده یا انچه برای انجام رانندگی ایمن خودروی شما الزم است انجام دهید

1 دیدگاه دربارهٔ «وضعیت جاده چگونه است»

  1. بازتاب: 3rampart

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است

به بالای صفحه بردن