تغییرات کوچک در عادتهای رانندگی شما میتواند به باز شدن مزمن انسداد ترافیک کمک کند. از رفتارهای زیر در رانندگی خودداری کنید:
– تعقیب نزدیک–دنبال کردن از فاصله خیلی نزدیک.
– تغییرغیرضروری خط–خارج شدن و داخل شدن موجی در خطوط بزرگراه.
– عدم توجه–خوردن، ارایش کردن، صحبت کردن با تلفن همراه، ارسال پیام متنی، خواندن روزنامه و غیره.
– استفاده از ماشین که درست نگهداری نشده باشد، یا عوارض داشته باشد، یا سوخت یا شارژ باتریاش رو به پایان باشد

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است
به بالای صفحه بردن