Road Workers and Work Zones Cone Zones

عالئم و پیامها در مورد وجود کارگران، تجهیزاتی که به آرامی حرکت میکنند و بسته بودن مسیر جلو هشدار میدهند. مخروطیها، بشکه ها و دیگر موانع، شما را در منطقه در دست تعمیر هدایت میکنند. سرعت خود را کم کنید و آماده کاهش سرعت یا توقف برای تجهیزات بزرگراه باشید. به محض امن شدن جاده و بدون برخورد با مخروطی یا بشکه ها وارد جریان ترافیک شوید. در مناطق کار که خطوط باریک میشوند یا شانه جاده مسدود است، به دوچرخه سواران دقت کنید و در صورت حضور آنها، “جاده را تقسیم کنید”. به محدودیت سرعت و هشدارهای کاهش سرعت در منطقه کار دقت کنید. برای امنیت خود و امنیت مسافران تان به یاد داشته باشید که از مناطق در دست تعمیر با احتیاط عبور کنید، سرعت خود را کم کنید، فضای بیشتری بین وسایل نقلیه ایجاد کنید، زود رد شوید، انتظار توقف یا کاهش سرعت ناگهانی را داشته باشید، به رانندگانی که مسیر خود را در لحظه آخر تغییر میدهند دقت کنید و از فعالیتهای پرت کننده حواس در حین رانندگی در منطقه در دست تعمیر اجتناب نمایید. فعالیتهای پرت کننده حواس شامل استفاده از هندزفری گوشی موبایل، خواندن یا ارسال پیامک و یا استفاده از GPS و سیستمهای سرگرمی میباشد. جریمه تخطی از قوانین راهنمایی و رانندگی در منطقه های در دست تعمیر ممکن است 1000 $ یا بیشتر باشد. فردی که به یک کارگر بزرگراه حمله کند با جریمه بیش از 2000 دالر و زندان تا 1 سال مواجه میشود. برای مشاهده کار در جاده توقف نکنید و سرعت خود را کم نکنید. از عالئم و دستورات کارگران پیروی کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است
به بالای صفحه بردن