راه را باز کنید و از سرعت خود بکاهیددر زمان نزدیک شدن به خودروهای امدادی مستقر یا کامیونهای یدک کش که چراغ زرد چشمک زن آژیرشان روشن است، یا خودروهای اداره حمل و نقل (Caltrans, Transportation of Department (که فلشرهای اضطراری یا چراغهای زرد رنگ هشدارشان روشن است و در کنار بزرگراه یا آزادراههای ایالتی مستقر شده اند، رانندگان ملزم میباشند در صورت بی خطر بودن فاصله خود را با آنها زیاد کنند یا ازسرعت خود بکاهند. این قانون برای کاهش تلفات مامورین پلیس، رانندگان کامیونهای یدک کش، کادر درمانی، کارکنان اداره حمل و نقل کالیفرنیا و سایر پرسنل امدادی طراحی شده است که به رانندگان مصدوم یا مشکل دار کمک میکنند و یا در کارهای جادهای مشارکت مینمایند

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است

به بالای صفحه بردن