اگر چرخهای شما از مسیر منحرف شدند، محکم فرمان را در دست گرفته و به اهستگی پای خود را از روی پدال گاز بردارید و به ارامی ترمز کنید. ترافیک پشت سر خود را کنترل کنید و به ارامی وسیله نقلیه خود را به مسیر اصلی هدایت کنید. فرمان خود را به صورت ناگهانی نکشید یا نچرخانید؛ این کار ممکن است باعث شود به سمت خودروهایی کشیده شوید که از روبرو میآیند

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است

به بالای صفحه بردن