Driving With Sun Glare
Driving With Sun Glare

تابش نور شدید خورشید به هنگام رانندگی میتواند بسیار خطرناک باشد. نکات زیر به هنگام رانندگی در نور شدید خورشید به شما کمک میکند:
– هر دو طرف درون و بیرون شیشه جلوی راننده را تمیز نگه دارید.
– مطمئن شوید که برف پاک کن وسیله نقلیه به خوبی کار میکند و مایع درون ان پر است.
– از عینکهای آفتابی پوالریزه استفاده کنید.
– فاصله کافی بین وسیله نقلیه خود و وسایل نقلیه اطراف ایجاد کنید. سایه بان شیشه های
– خودرو باید در شرایط مناسبی باشد و هیچ مانعی برای استفاده از انها وجود نداشته باشد.
– حواستان به عابران پیاده باشد. تشخیص آنها در شرایط نور شدید خورشید مشکل است.
– سعی کنید از رانندگی به هنگام طلوع و غروب خورشید خودداری کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است
به بالای صفحه بردن