این نوع لیز خوردن معموال به دلیل ترمز شدید در سرعتهای باال و قفل شدن چرخ ایجاد میشود. هر طرف که فرمان را بچرخانید وسیله نقلیه به لیز خوردن خود ادامه خواهد داد. پای خود را از روی ترمز برای باز کردن چرخ بردارید. سپس، همانطور که وسیله نقلیه در حال راست شدن است چرخهای جلو را به طرف مستقیم قرار دهید. اگر وسیله نقلیه شما با ترمز ضد قفل مجهز نیست و شما وارد یک لغزش با چرخ قفل شده شدید، به تدریج بر ترمز فشار بیاورید تا زمانی که شما به سرعت امن برای ادامه رانندگی برسید. با این حال، اگر شما پدال ترمز را فشار دهید و آن تا اخر فرو رفت، برای ایجاد فشار، به سرعت پای خود را بر روی پدال ترمز به طور مداوم فشار دهید. همانطور که شما ترمزها را فشار میدهید، دنده وسیله نقلیه خود را به دنده پایینتر یا حالت خالص عوض کنید تا سرعت را کم کنید. سپس سعی کنید از ترمز دستی یا ترمز پارک کردن برای توقف استفاده کنید. سرعت وسیله نقلیه را به تدریج کاهش دهید تا زمانی که شما به سرعت امن برای ادامه رانندگی برسید.

5 / 100

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: امتیاز نسخه برداری محفوظ است
به بالای صفحه بردن