وسیله نقلیه یکه در حالت حرکت است، هرگز خاموش نسازید، زیرا فرمان قفل میشود و ترمز کمکار میشود درینصورت کنترول را از دست می دهید، شانس تصادف خیلی زیاد است

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است

به بالای صفحه بردن