هنگامی که مقدار اب روی جاده زیاد باشد سرعت خود را کاهش دهید. هنگام بارش باران در سرعت ۵۰ مایل در ساعت یا بیشتر، تایرهای شما تمامی تماس خود با جاده را از دست میدهند و خودرو شما روی اب حرکت خواهد کرد یا به اصطالح “هایدرو پلینیگ” میشود. تغییر اندک در جهت، استفاده از ترمزها، یا قدری باد میتواند باعث شود خودرو شما بلغزد. اگر خودروی شما “هیدروپلین” شد، سرعت خود را تدریجا کاهش دهید– از ترمز استفاده نکنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نسخه برداری و تکثیر ممنوع است

به بالای صفحه بردن