10/16/2020
speeding criminal charge1 e1662010604105

سرعتهای ترافیک

احتمال رویداد تصادفهای جادهای در هنگامیکه یک راننده سرعتی بیشتر و یا کمتر از وسایل نقلیه اطراف خود دارد بیشتر است. افزایش سرعت احتمال تصادف را […]
10/16/2020
سوالات رانندگی کالیفرنیا

آب روی جاده

هنگامی که مقدار اب روی جاده زیاد باشد سرعت خود را کاهش دهید. هنگام بارش باران در سرعت ۵۰ مایل در ساعت یا بیشتر، تایرهای شما […]
10/16/2020
first rain

جاده های لغزنده

  با دیدن اولین نشانه باران سرعت خود را کاهش دهید خصوصا پس از اینکه برای مدت بسیاری بارندگی نشده باشد. این زمانی است که جادهها […]
10/16/2020
تند باد ها

تند باد ها

  بادهای شدید به هنگام رانندگی به ویژه برای وسایل نقلیه بزرگتر، مانند کامیونها، کاروانها و وسایل نقلیه تریلردار خطرات جانی به همراه دارد. بعضی از […]
10/16/2020
مه یا غبار

رانندگی در مه یا دود سنگین

  توصیه میشودکه در هر حالتی از رانندگی در مه یا دود سنگین خودداری کنید. شما باید سفر خود را تا از میان رفتن مه به […]
10/16/2020
شعای خورشید

تابش نور شدید خورشید

  تابش نور شدید خورشید به هنگام رانندگی میتواند بسیار خطرناک باشد. نکات زیر به هنگام رانندگی در نور شدید خورشید به شما کمک میکند:– هر […]
10/16/2020
5 tips for driving in the dark pic 202447880915044935 1600x1200 1

رانندگی در تاریکی

  رانندگی در شب سختتر و خطرناکتر از رانندگی در ساعات روز است. مطمئن شوید که میتوانید در فاصلهای که توسط نور چراغهای خودرو روشن شده […]
10/16/2020
برف یا باران

رانندگی در باران یا برف

وقتی ترافیک سنگین یا آب و هوای بدی وجود دارد باید آهسته تر رانندگی کنید. با این حال، اگر با رانندگی بسیار آهسته جلوی حرکت عادی […]
10/16/2020
سوالات رانندگی کالیفرنیا

جاده های زیر آب رفته

جمع شدن اب زیاد بر سطح جاده ممکن است باعث جاری شدن سیل شود. این امر ممکن است با مرور زمان و یا به طور ناگهانی […]
gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
نسخه برداری و تکثیر ممنوع است